Πίνακας μεγεθών

 

ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

για τον υπολογισμό του σωστού μεγέθους